Besøksadresse:
Halfdan Kjerulfsgate 4
5. etasje
5017 Bergen

 
Postadresse:
S-A-N as
Halfdan Kjerulfsgate 4
5017 Bergen
Norway

 
Kontaktinformasjon:
E-post: post@s-a-n.no
Mobil: +47 481 33 202

 
 
 
Mongstad
Foto: Øyvind Hagen
Logo
TJENESTER VÅRE KUNDER MEDARBEIDERE VÅR HISTORIE

S-A-N as arbeider for at kunden skal få de beste rådgivningstjenster innen trygghet, ledelse, kvalitet og kompetanse. Og i tett dialog med den enkelte kunde, for å sikre kvaliteten i det som leveres.

Kunden skal til enhver tid føle seg trygg på at de mottar leveranser bygget på høy kompetanse.

S-A-N as skal være en pålitelig samarbeidspart for kunden, og en trygg leverandør innen fagfeltet.

Alle våre medarbeidre har et høyt nivå, og innehar den ypperte kompetanse innen sine felter.

 
Visjon:
S-A-N as skal være et ordentlig selskap som arbeider på en god og flott måte for sine kunder.

Målsettingen er å starte utvikling på Vestlandet og i Nord-Norge for så gradvis å utvikle veksten mot et internasjonalt marked.

 
Verdier:
Pålitelighet
Høy kvalitet
Trygghet
Kunnskap
Forutberegnlighet

Våre krav til kvalitet bygger på:
Godt lederskap
Gode prosesser
Høy kompetanse
Etikk i tjenesteleveringen
God mål og resultatoppnåelse
Fristoverholdelse
Helhetsperspektiv i leveransen
Kontinuerlig forbedring
Innovativ tenkning

 

 
 

Webdesign: Lill Berg Nordheim 2015

Copyright: S-A-N as